ارسال ایمیل info@iman.org
تماس بگیرید (310) 202 8181
Donate

برنامه های ماهانه مرکز ایمان

بنیاد ایمان هر ماهه برنامه های ویژه ای به منظور آموزش و هدایت هموطنان عزیز برگزار می نماید. این برنامه ها که شامل کلاس های آموزشی و سرگرمی می باشد بطور رایگان برای رفاه اعضای ایمان ارائه می گردد.

ثبت نام

لینک ثبت نام

زمان اجرا

دوره ماهانه

مکان برگزاری دوره

3376 Motor Ave. Los Angeles, CA 90034

سخنرانی مهندس عبدالعلی بازرگان

اولین یک شنبه هر ماه ساعت 4:30 تا 6:30 عصر سخنرانی درس هایی از قرآن و مسائل مطرح روز توسط مهندس عبدالعلی بازرگان که سخنوری روشن اندیش و اندیشمندی توانا می باشد در بنیاد ایمان برگزار می گردد. از تمامی هموطنان عزیز و گرامی دعوت می شود به منظور درک بهتر از دین و آیین خود و آشنایی بیشتر با مسائل روز در این برنامه شرکت کنند.

کلاس شاهنامه و تاریخ ادبیات ایران (دکتر رضا کریمی)

دومین یکشنبه هر ماه بنیاد ایمان شاهد برنامه ویژه ای در زمینه فرهنگ و ادبیات پر ارج و غنی ایران زمین می باشد. دکتر رضا کریمی اندیشمند ، ادیب و صاحب نظر در زمینه های تاریخ و ادبی ایران در این کلاس ها رهنمون شما هموطنان گرامی خواهند بود.

گردهمایی بانوان

بنیاد ایمان در اولین سه شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر شاهد حضور گرم و صمیمی بانوان عزیز و گرامی بوده و با ارئه سخنرانی و برنامه های متنوع و سرگرم کننده و ناهار پذیرای عزیزان می باشد.. با حضور خود در این گردهمایی گرمابخش محفل ما باشید.