ارسال ایمیل info@iman.org
تماس بگیرید (310) 202 8181
Donate

جشن همبستگی ادیان, Interfaith Festival of Unity

بنیاد ایمان در این روز مراسمی را با همکاری رهبران ادیان ابراهیمی ، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان برگزار می نماید. این برنامه نشانگر اهداف اصلی و یگانه این ادیان که همانا خداپرستی، انساندوستی و اشاعه صلح و دوستی است، می باشد.
بیایید با اعتقادات و نظرات دیگران آشنا شویم ، باورهای خود را با آنان درمیان گذاریم و در کنار هم با صلح و صفا درپرتو شعاع مهر درخشان الهی در مسیر روشنی دلها گام برداریم. دست دوستی به هم داده و در راه رسیدن به حق همگام شویم.
این مراسم شامل دعا ، نیایش مذهبی یهودیان، مسیحیان و مسمانان همراه با پذیرایی افطار و شام می باشد.

تهیه بلیط

لینک خرید بلیط (بزودی)

تاریخ اجرا

آخرین یکشنبه ماه رمضان هرسال

آدرس

Address: 3376 Motor Ave. Los Angeles, CA 90034