ارسال ایمیل info@iman.org
تماس بگیرید (310) 202 8181
Donate

درباره ما

درباره بنیاد ایمان

بنیاد فرهنگی ایمان، سازمانی غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مستقل می باشد. این سازمان به منظور ایجاد دوستی و همکاری بین ایرانیان و مسلمانان با دیگر افراد از نژادها و ادیان گوناگون برپا گشته است.

ایمان برای ترویج و اشاعه فرهنگ و هویت ملی و مذهبی این گروه های گوناگون مردمی اهمیت فراوان قائل بوده و در این راستا تلاشی پیگیر و بی وقفه دارد.

بنیاد ایمان با در اختیار داشتن سالن های مناسب برای کنفرانس های علمی، و برگزاری مراسم های مختلف و کلاس های آموزشی و سالن های ویژه نماز و نیایش پذیرای تمامی مراجعه کنندگان می باشد.

فعالیت های بنیاد ایمان

این بنیاد در جهت اشاعه بیشتر فرهنگ و ادبیان کهن ایرانو همچنین گرامیداشت مراسم ملی و مذهبی می باشد و با برگزاری برنامه های آموزشی و مراسم مذهبی، تلاشی پیگیر در آگاهی و آموزش هموطنان گرامی دارد.

مخاطبان ایمان

بنیاد ایمان با آغوشی باز پذیرای تمامی گروه های سنی و افراد با عقاید و باورهای گوناگون از تمامی اقشار جامعه و پیروان ادیان گونان و ملل و نژاد های مختلف می باشد.

همکاران ایمان

بنیاد ایمان با همکاری گروه های مختلف اداره می گردد. افرادی با دانش و تسلط به امور مذهبی برای برگزاری  مراسم دینی و ایراد سخنرانی به ما کمک می کنند. همچنین برای اجرای امور اداری افرادی در زمینه مالی و حسابداری و امور دفترداری و انتشارات با این سازمان همکاری دارند. اساتیدی برجسته و باتجربه در امور آموزشی و اداره کلاس ها در جهت پیشبرد اهداف ایمان ما را یاری می نمایند.